Picture2Jau piekto gadu pēc kārtas Ilūkstes novadā noritēja Ilūkstes novada skolu „Mākslas ideju tirdziņš”, kurā tikās pa divi skolēni no katras novada skolas 7. – 9.klašu grupas un vizuālās mākslas skolotāji.

Šogad 30.martā visus pasākuma dalībniekus viesmīlīgi uzņēma Subates pamatskola. Viņi – kā jau mājinieki, pirmie dalījās ar savu mākslas ideju par tēmu „Ornaments”. Skolēni iepazinās ar hennu, tās vēsturi, īpašībām un ķermeņa rotāšanu ar hennas zīmējumiem. Tika aplūkotas latviešu tautas zīmes un zīmētas uz papīra. Veiksmīgāko zīmējumu skolēni zīmēja sev uz rokas.

„Mākslas ideju tirdziņā” tapa apsveikuma kartiņas aplikācijas tehnikā, papīra locījumi folding tehnikā, tulpju ziedi ar saldu pārsteigumu iekšā, kā arī ar fēnu tika kausēti un šļakstināti vaska krītiņi, lai sagatavotu papīru dažādiem turpmākiem mākslas darbiem.Picture1

Arī mūsu skolēni katru gadu piedalās šajā pasākumā un dalās ar savām idejām. Šogad jaunu mākslas ideju piedāvāja 8.klases skolnieks Juris un 9.klases skolnieks Raimonds. Viņi pārējiem pasākuma dalībniekiem piedāvāja uzspēlēt vizuālās mākslas spēli, kuras galarezultātā top zīmējums, aplikācija vai glezna. Laika ierobežojuma dēļ skolēni izvēlējās spēlēt spēli, lai radītu zīmējumu. Tapa „dusmīgo putnu” zīmējumi, „monstriņi”, Lieldienu zaķis. Tā kā šī spēle ir kā ideja nopietnākiem vizuālās mākslas darbiem, to iespējams īstenot arī vēlāk.

Juris un Raimonds saņēma Ilūkstes novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas pateicības rakstus par radošu, pozitīvu attieksmi un veiksmīgu līdzdarbību Ilūkstes novada skolu „Mākslas ideju tirdziņā” un balvas.

 

Raudas internātpamatskolas

vizuālās mākslas skolotāja Līga Lapa