Raudas internātpamatskolā notika Latgales zonas speciālo skolu sacensības C līmeņa klašu skolēniem “Dari kā mēs, dari ar mums, dari labāk par mums!” Šogad šīs bija jubilejas sacensības – 10 gadi!

Uz sacensībām bija ieradušās 6 komandas no Maltas, Daugavpils, Ezersalas, Antūžiem, Rudzātiem un Baltinavas, kurām pievienojās arī mājinieku komanda no Raudas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sacensību dalībniekus sveica Raudas skolas koris (vada sk.Lilija Kuciņa) ar trīs jestrām dziesmām par draudzību, kas iedrošināja bērnus aktivitātēm.

Bērni tika sadalīti dažādās komandās pēc krāsām. Sākoties izlozei, katrs bērns izvilka sirsniņu ar krāsu. Kādā krāsā sirsniņa, tādu krāsas krekliņu dalībnieks apģērba. Tika izveidotas 8 krāsu komandas – melnā, oranžā, sarkanā, violetā, zaļā, zilā, dzeltenā un melnbaltā, katrā komandā pa 6 dalībniekiem.

Katra komanda sacenšoties savā starpā veica 3 stafetes un 4 uzdevumus. Stafetes veikšanai svarīgākās īpašības bija ātrums un veiklība, savukārt uzdevumos – uzmanība, koncentrēšanās, pacietība un veiksme.

Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva zilā komanda, otrie palika oranžie, bet trijnieku noslēdza komanda sarkanajos krekliņos. Neatkarīgi no iegūtās vietas, zaudētāju nebija, jo galvenais šajās sacensībās ir piedalīšanās, izkustēšanās, sadraudzēšanās!

Arī šogad, sporta skolotāji atzina, ka šāda veida komandu sadalījums ir labs, jo galvenais ir iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu ar speciālajām vajadzībām. Dažās skolās nav pietiekoša dalībnieku skaita, lai izveidotu pilnu komandu (3 zēni un 3 meitenes), bet ir, piemēram, 7 zēni un 2 meitenes, kas viņiem liegtu piedalīties sacensībās, taču, par cik, bērni tiek sadalīti “krāsu komandās” startēt var visi dalībnieki.

Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma šokolādes medaļu un vērtīgas balvas.

Paldies skolām par piedalīšanos! Paldies Raudas skolas kolektīvam par ieguldīto darbu sacensību organizēšanā!

Raudas internātpamatskolas direktors,

sporta skolotājs Andrejs Vēvers

uz galeriju…