Jaunumi

1 2 3 16

Sniegotā 16. decembra dienā Raudas internātpamatskolā viesojās pieci “rūķīši” no Rīgas, lai dāvātu lieliem un maziem prieku.

Lai arī šoreiz Dzintars, Agnese, Mārcis, Andris un Kristīne centās slēpties zem rūķu cepurēm, mūsu skolā šie sirsnīgie draugi tiek saukti par Elitas eņģeļu komandu. Liels prieks, ka Elitas Jurēvičas iedegtā mīlestības liesmiņa un tradīcija dāvāt prieku un mīlestību mūsu skolas skolēniem  turpinās. Atraktīvie jaunieši bija cītīgi gatavojušies. Kopā ar draugiem un kolēģiem tika sagādātas skolai nepieciešamas lietas, kas atvieglos un darīs interesantāku skolas ikdienu. Bērni priecājās par gardajām konfektēm un kraukšķīgajām piparkūkām. Ciemiņi dāvāja arī skaistu dziesmu par diviem eņģeļiem. Bērni iepriecināja draugus ar Ziemassvētku pantiņiem. Arī skolas direktoram un skolotājiem nācās atcerēties kādu svētku dzejolīti. Smiekli un sajūsmas saucieni piepildīja telpu, kad tika aizdegtas brīnumsvecītes.

Ar dāvanu saņemšanu svētki tikai sākās. Tikšanās turpinājās ar kārtīgu izkustēšanos. Tika spēlētas bērnu mīļākās kustību rotaļas. Uh, te bija ko pasvīst! J

Pēc kārtīgas izkustēšanās visi, kas vēlējās, devās uz Svēto Misi, kur lūdzāmies par Elitu un  visiem labvēļiem, kuri nes mūsu skolu savās sirdīs.

Tā kā Rīgā vēl nebija iespējams baudīt ziemas priekus, ciemiņiem radās spontāna ideja sarīkot sniegavīru celšanas sacensības. Drīz vien skolas dārzā smaidīja divi skaisti sniegavīri. Bet ziemas prieki noslēdzās ar kārtīgu pikošanos. Netika saudzēts neviens.

Šī diena bija skaita! Vislielākā dāvana, ko saņēma skolas bērni un skolotāji bija patiess prieks, sirds siltums un daudz, daudz mīlestības.

 Paldies mūsu Elitas eņģeļiem, ka ļaujat Dievam caur jums veikt brīnumus! Skolēni un skolotāji sūta sirsnīgus sveicienus visiem, kas atsaucās aicinājumam ziedot un iepriecināt lielas un mazas sirsniņas: SIA “Maiznīcas Flora” darbiniekiem, RSU Personāla departamenta Personāla attīstības nodaļas darbiniekiem, Martai Jurēvičai, Dzintara un Agneses draugiem ( īpaši Vītolu un Spalvu ģimenēm) un Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles Filemona lūgšanu grupas dalībniekiem!   Lai Ziemassvētki jūsu darba vietās, ģimenēs un sirdīs nāk ar ticību, ka, tikai mīlot, mēs spējam daudz ko mainīt. Ļaujiet savām sirdīm iet šo gaismas ceļu!  Lai gaiši un mierpilni Ziemassvētki!

Sk. Jolanta

uz galeriju…

Ir tādi cilvēki, kurus redzot, uzreiz sirds kļūst priecīga. Kad viņi ienāk telpā, tad ar neredzamu, siltu roku noglāsta katra galvu. Šoreiz šis stāsts ir par Māru. Viņa jau ilgus gadus ir mūsu lielā drauga Latvijas Dzelzceļa gādīgās rokas un sirsnīgais smaids.

Šogad Raudas bērniem, Ziemassvētkus gaidot, bija iespēja apmeklēt Daugavpils teātra izrādi “Vilka Vilmāra nešpetnie Ziemassvētki”. Izrāde bija asprātīga un jautra, un par vienu no galvenajām lietām dzīvē – draudzību.

Bērniem ļoti patika gan Sarkangalvīte, gan Sniegbaltīte, gan Princis, gan Tarzāns, gan Ansītis un Grietiņa, un, protams, arī kolorītie trīs sivēntiņi. Un nedrīkst aizmirst arī trīs jautros jenotiņus. Mazliet biedēja Ragana un vilks Vilmārs.

Pēc teātra izrādes bērni apciemoja Rūķīšu namiņu, kur šogad ir sapulcējies vesels sniegavīru koris. Aktīvākie skolēni uzrakstīja vēstules Salavecītim. Pēc tam visi draudzīgi un raitā solī devāmies uz restorānu “Plaza” ieturēt gardas pusdienas.

Diena izdevās uz “Urā!” – bijām daudz smējušies, pilniem punčiem un Salatētis (Latvijas Dzelzceļa personā) bija sarūpējis gardas dāvanas.

Mīļš paldies par lielisko dienu un kopā būšanas prieku! Īpaša pateicība Mārai par rūpēm un dāvāto sirds siltumu! Lai Ziemassvētku gaisma un prieks piepilda Latvijas Dzelzceļa biroju telpas un ienāk katrā sirdī un mājā!

Sk. Anita

uz galeriju…

Agrā 2. decembra rītā skolas skolēni un skolotāji devās uz Rīgu, lai noticētu brīnumiem. Brīnumiem ticēt mūs rosina mīļi draugi no KPMG Baltics SIA, ar kuru atbalstu, rūpēm un dāvāto mīlestību tika sagādāts šis neparastais piedzīvojums.

Vispirms skolēni un skolotāji devās uz zinātkāres centru “ZINOO Rīga”. Atraktīvais jaunais zinātnieks Marģers parādīja neparastus ķīmiskus trikus. Bērni iepazinās ar sauso ledu. Marģers ar sausā ledus un ūdens palīdzību uzbūra neparastus mākonīšus un citus pārsteidzošus trikus. Bērni varēja ne tikai vērot eksperimentus, bet arī paši piedalīties to veikšanā.

Pēc kārtīgas “ķīmiķošanās” ieradās rūķītis un Ziemassvētku vecītis. Visi kopā devās meklēt Ziemassvētku dāvanas. Izrādījās, ka tās bija noslēpušās zem svētku eglītes. Bērni iepriecināja Ziemassvētku vecīti un klātesošos ar svētku dzejolīšiem un katrs saņēma saldu dāvaniņu.

Arī šogad mūsu skolas skolēni piedalījās KPMG Baltics SIA rīkotajā Ziemassvētku zīmējumu konkursā. Bērni saņēma pateicības un dāvaniņas, kas iedvesmo jauniem radošiem darbiem.

Protams tika izbaudītas arī citas ZINOO centra aktivitātes. Bērni ar aizrautību spēlēja dažādas spēles, pārbaudīja savas zināšanas un spēku. Neparasts skolēniem šķita spoguļu labirints. Pēc aktīvas darbošanās tika pagatavoti arī gardi zefīru sniegavīri, kurus nepacietīgākie tūlīt arī lika uz kārā zoba.

Īpašs šis piedzīvojums bija mazajiem pirmklasniekiem Danilam un Jānim, jo viņi uz Rīgu devās pirmo reizi. Viņi brīnījās par visu – skaistajām mašīnām, lielajām mājām un, protams, par neparastajiem piedzīvojumiem.

 Vēl pirms brauciena uz Rīgu skolēni aktīvi iepazina Austrālijas kontinentu un sagatavoja āķīgus un interesantus uzdevumus ekspedīcijas dalībniekiem. Un ar nepacietību gaidīs, vai ekspedīcijas dalībniekiem izdosies izpildīt visus neparastos uzdevumus.

Arī šajā gadā KPMG Baltics SIA darbinieki ar mīlestību sarūpēja īpašu Ziemassvētku dāvanu katram Raudas internātpamatskolas skolēnam. Sakām sirsnīgu paldies ikvienam KPMG Baltics SIA darbiniekam, kurš dāvā savu sirds siltumu Raudas internātpamatskolas skolēniem! Novēlam, lai jūsu ģimenēs un katrā sirdī  ienāk Adventa laika baltais miers, mīlestības gaisma un cerība!

Sk. Jolanta

uz galeriju…

Jau vairāku gadu garumā atsaucamies Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas aicinājumam, iedegt pirmo Adventa svecīti kopā.

Šajā gadā kopīgā sirds lūgšanā skaistā koncertā vienojās Baltinavas Kristīgās pamatskolas, Rudzātu internātpamatskolas, Gaujienas internātpamatskolas, Palsmanes internātpamatskolas, Sveķu internātpamatskolas, Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolas un mūsu skolas skolēni un skolotāji. Koncertā izskanēja skaistas dziesmas, sirsnīgi vārdi, liegas mūzikas skaņas un klusas sirds lūgšanas. Katrs mūsu skolas ansambļa dalībnieks raidīja savu sirds lūgšanu debesīs un dāvāja klātesošajiem skaistas dziesmas.

Pēc skaistā koncerta bērni darbojās dažādās darba grupās –  gatavoja dāvanas, dekorus, putnu barotavas, dziedāja, dejoja un spēlēja teātri.   Bet skolotāji kavējās atmiņās, atskatījās uz paveikto un apmainījās pieredzē par kristīgās mācības nozīmi internātskolu skolēnu un skolotāju dzīvēs.

Šajā dienā skolēnu sirdis saņēma daudz siltuma, mīlestības un pārliecību par to, ka, dāvājot citiem mīlestību, saņemam vēl vairāk nekā esam devuši.

Sirsnīgs paldies Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktorei Intai Vilkastei un skolotājiem par sirsnīgo uzņemšanu! Mūsu sirdīs un lūgšanā kopā, Dieva gaismas apspīdēti, sagaidīsim Ziemassvētku brīnumu!

Sk. Jolanta

uz galeriju…

 

Šajā gada tumšākajā laikā pasauli gaišāku dara sniega pārslas un pirmā svecīte Adventa vainagā. Arī mūsu skolā ar labiem vārdiem, labiem darbiem un klusu lūgšanu sirdī tika iedegta pirmā svecīte kā  cerības zīme tam, ka gaisma vienmēr uzvar tumsu.

Arī šajā gadā devāmies dāvāt sirds siltumu un iedegt Adventa vainagā cerību liesmiņu kopā ar Šēderes pagasta iedzīvotājiem. Svētajā Misē priesteris Arnis visus aicināja būt nomodā un atsaukties Dieva aicinājumam savās sirdīs.

 Pēc Mises skolas ansamblis visiem klātesošajiem dāvāja skaitu dziesmu par sirdi. Sirds ir tā vieta, kur notiek īpaša satikšanās ar mūsu Debesu Tēti. Tieši Dievs uzsāk lūgšanu, bet mēs atbildam Viņa bezgalīgajai mīlestībai.

Paldies Šēderes kultūras nama saimniecei Silvijai Spaļvai par silto un sirsnīgo uzņemšanu! Lai izdodas piedzīvot patieso Ziemassvētku brīnumu, kas ir Jēzus Kristus!

Sk.Jolanta

uz galeriju…

 

23.novembrī Ilūkstes novada skolēnu konkursā “ Izgaršo Latviju” no mūsu skolas piedalījās Diāna.

Konkursa nosaukums ir  “Plātsmaize – sena un ne tik sena recepte”.

Mēs ar Diānu cepām šokolādes – biezpiena plātsmaizi “ Raibaliņa”.

Konkursā piedalījās 10 meitenes no visām novada skolām. Kūkas visas bija ļoti garšīgas un arī skaisti noformētas. Skatītāji balsoja pēc degustācijas. Diāna saņēma 4 konfektes, tas ir labs rezultāts, jo augstākais vērtējums bija 5 konfektes – Ilūkstes 1. vidusskolas meitenēm.

Visi dalībnieki saņēma pateicības un dāvanas. Tas ir konkurss, kur bērni var ar saviem vecākiem var darboties virtuvē un radīt savu kūku. Diāna saņēma arī balvu no žūrijas locekļa, kas bija no mākslas skolas, par marmora noformējumu kūkai.

Sk. Inta

 

 Šogad mūsu mīļajai Latvijai apritēja jau 99 gadi. 17. novembrī pulcējāmies kopā, lai teiktu siltus un mīļus vārdus mūsu dzimtenei.

Latvija ir mūsu laimīgā zeme. Latvija ir mūsu mājas un mēs katrs kā maza gaismiņa tās logā. Katrs skolēns un skolotājs iededza mazu svecīti, kā apliecinājumu tam, ka mēs nesam Latviju savās sirdīs. Skolēni un skolotāji vēlēja mūsu zemei būt skaistai, bagātai, saules apspīdētai un nest pasaulē mieru un mīlestību. Bet latviešiem saglabāt darba tikumu, spītību, cerību un ticību Dievam.

Lai gan 99 gadi liekas cienījams vecums, skolas direktors Andrejs Vēvers norādīja, ka valstij tas nav daudz. Viņš aicināja mainīt domāšanu un darīt, lai mūsu Latvija varētu turpināt plaukt.

Mūsu dzimtenes skaistums izskanēja gan dzejoļos, gan dziesmās. Vēlāk visi pulcējāmies pie bagātīgi klāta svētku galda, lai baudītu dabas veltes, ko dāvā mūsu zeme.

 Mēs varam būt laimīgi, ka mums ir tik skaista un bagāta zeme. Ir labi, ka varam būt visi kopā. Ir labi, ja ir kāds, ar ko parunāt. Ir labi, ka ir kāds, kurš gaida mājās. Ir labi, ja esam kādam vajadzīgi. Ir labi, kad mūs mīl un mēs varam mīlēt. Ir labi, ka ir sava vieta zem saules, ir sava zeme. Ir labi šeit Latvijā.

Tik bagāti mēs esam. Mums pieder tik daudz!  Saglabāt šo bagātību varam vien mīlot mūsu zemi un katrs ar labu vārdu un labu darbu darīt mūsu Latviju vēl skaistāku un bagātāku. DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!

Sk. Jolanta

 

15.novembrī zēni pulcējās skolas sporta zālē, lai parādītu savu spēku un izturību un atrastu Raudas Lāčplēsi.

Zēni cīnījās individuāli četrās disciplīnās. Sacensības sākās ar precīzākā šāvēja noteikšanu šautriņu mešanā. Šeit nepārspēts palika Kristaps Daģis. Labus rezultātus parādīja arī Maksims Maļinovskis un Edgars Saušs.

Sacensības turpinājās ar roku laušanos. Visi cīnījās varonīgi. Pārsteigumu sagādāja mazie pirmklasnieki Danils un Jānis, kuriem izdevās pieveikt vairākus lielos puišus. 3. vietu ar 10 uzvarām izcīnīja Maksims Maļinovskis. Piekāpjoties tikai pirmās vietas ieguvējam, 2. vietu ieguva  Armands Neikšāns. Bet, nepieļaujot nevienu zaudējumu, 1. vietu ieguva Juris Saušs.

Arī nūjas vilkšanā sacensību gars tikai turpināja pieaugt. 3. vietu izcīnīja Armands Neikšāns, 2. vieta – Rūdim Glūmānam, bet nepārspēts palika Juris Saušs. Ūdens nešanas sacensības prasīja no zēniem izturību un roku spēku. Šajā disciplīnā 3. vietu ieguva Rūdis Glūmāns, 2. vieta –  Armandam Neikšānam, bet labākais ūdens nesējs mūsu skolā ir Juris Saušs.

Kopvērtējumā Lāčplēša dienai veltītajās sacensībās godpilno 3. vietu ieguva Maksims Maļinovskis, bet  2. vietu izcīnīja  Armands Neikšāns. Raudas Lāčplēša titulu pārliecinoši izcīnīja Juris Saušs. Visi sacensību dalībnieki saņēma saldas un noderīgas balviņas.

Liels paldies visiem zēniem par drosmi pārbaudīt savus spēkus! Mūsu skolā ir braši zēni.

Paldies sporta skolotājam Andrejam par sportiska gara uzturēšanu un sacensību organizēšanu!

Sk. Jolanta

 

 

Kažokā, lielām ūsām, ādas cepurē, skanot un grabot, Raudas skolā ieradās pavisam interesants ciemiņš – Mārtiņš.

Raudas skolas bērni un saimniece, skolotājas Alvīnes personā, sagadīja jauko ciemiņu ļoti viesmīlīgi. Mārtiņš jau nebija mierā, ka bērni tādi ikdienišķi ķērās pie darba, lai ikviens skolēns

Mārtiņdienas priekšvakarā iejūtas Mārtiņbērnu ādā. Tādēļ ikviens piemērīja jaunas „štātes” un Mārtiņdienas „meikapu”. Šī aktivitāte izdevās ļoti jautra un pat mākslas dizainieri varētu smelties kādu interesantu ideju savām jaunajām kolekcijām.

Kopumā pasākums noritēja Latvijas tradīciju ietvaros, un bērni varēja atrast tautasdziesmām otras pusītes, minēt mīklas un vērot dabu, prognozējot, kāda būs ziema. Visi varēja izlustēties skanot latviešu tautasdziesmai „ Kur tad tu

nu biji, āzīti manu.” Un vēl saimniece bija izdomājusi sagatavot bērniem treniņu ziemai – skolēni ar cepuri, šalli un cimdiem centās atvērt konfektes papīru un apēst saldo pildījumu. Bērniem ļoti patika. Kad jau Mārtiņa ūsas bija notīrītas, bērni nāca un jautāja – kur tad ir palicis Mārtiņš, vai aizbraucis uz citu skolu?

Paldies skolas administrācijai par sagādātajiem gardajiem cienastiem. Mārtiņš visiem sūta siltus sveicienus un gaidīs svētku svinēšanu nākamgad!

  Skolotājas Anita un Alvīne

 

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību. Datums 4.oktobris izvēlēts, jo tā ir Svētā Franciska nāves diena. Svēto Asīzes Francisku uzskata par dzīvnieku un vides aizbildni. Pirmais sprediķis, ko viņš teicis bija par putniem. Sprediķa laikā putni esot bijuši nometušies ap viņu ciešā lokā, ka viņš varēja tiem pieskarties, un nelidoja projām, līdz sprediķis nebija beidzies. Asīzes Francisks ir pazīstams ar savu patieso cieņu pret visām dzīvajām būtnēm.

Pašlaik Pasaules dzīvnieku aizsardības dienā tiek runāts par jebkuras sugas un veida dzīvnieku problēmsituācijām. 20.gadsimta beigās un 21.gadsimtā visvairāk cietsirdībai ir pakļauti tie dzīvnieki, kas ir tieši atkarīgi no cilvēka, tādēļ pēdējo gadu laikā šī diena ir pārvērtusies par mājdzīvnieku aizsardzības dienu.

Arī pie mums skolā šī diena netika aizmirsta. Skolēni grupās zīmēja un izkrāsoja dažādus mājdzīvniekus, lasīja tautas dziesmas, minēja krustvārdu mīklas par mājdzīvniekiem un mājputniem. Skolēniem tas viss protams patika.

Sk. Česlavs

 

1 2 3 16