Iepirkumi

IUB mājaslapā ievietotajā paziņojumā par

plānoto pārtikas produktu iepirkumu 2018.gadam ir KĻŪDA !

precizējam: piedāvājumus jāiesniedz līdz 24.11.2017. plkst.10:00.

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/511609

Nolikums: Nolikums.malka_2018.gadam

Pielikumi:

1.pielikums.malka_Tehniskā.specifikācija

2.pielikums.malka_Pretendenta.pieteikums

3.pielikums.malka_Pretendenta.apliecinājums

4.pielikums.malka_Pretendenta.apliecinājums

5.pielikums.malka_Pretendenta.Tehniskais.un.finanšu.piedavajums.doc

Informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu drauda@inbox.lv vai zvanot saimniecības vadītājai S.Hlopotinai (T.26319062)

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai”.

 

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/511600

 

Nolikums: Nolikums_2018.gadam

Pielikumi:

1.pielikums.pārtika_Tehniskā.specifikācija

2.pielikums.pārtika_Pretendenta.pieteikums

3.pielikums.pārtika_Pretendenta.apliecinājums

4.pielikums.pārtika_Pretendenta.apliecinājums

5.pielikums.pārtika_Pretendenta.Tehniskais.un.finanšu.piedavajums.doc

Informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu drauda@inbox.lv vai zvanot saimniecības vadītājai S.Hlopotinai (T.26319062)

Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde rezultāti:

2016-11-30-13-33-55

Iepirkuma Kurināmās koksnes (malkas) piegāde rezultāti:

?

?

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/468636

Nolikums: nolikums-malka_2017-gadam

Pielikumi:

1-pielikums-malka_tehniska-specifikacija

2-pielikums-malka_pretendenta-pieteikums

3-pielikums-malka_pretendenta-apliecinajums

4-pielikums-malka_pretendenta-apliecinajums

5-pielikums-malka_pretendenta-tehniskais-un-finansu-piedavajums-doc

 

Informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu drauda@inbox.lv vai zvanot saimniecības vadītājai S.Hlopotinai (T.26319062)

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai”.

 

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/467739

 

Nolikums: nolikums_2017-gadam

Pielikumi:

1-pielikums-partika_tehniska-specifikacija

2-pielikums-partika_pretendenta-pieteikums

3-pielikums-partika_pretendenta-apliecinajums

4-pielikums-partika_pretendenta-apliecinajums

5-pielikums-partika_pretendenta-tehniskais-un-finansu-piedavajums-doc

 

Informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu drauda@inbox.lv vai zvanot saimniecības vadītājai S.Hlopotinai (T.26319062)

Sakarā ar to, ka Raudas internātpamatskolas iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai” 4.daļai (maize un konditoreja) nebija saņemts neviens pretendenta pieteikums, Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu (24.11.2015. protokola Nr.2015/1/2 lēmums Nr.3-1) pārtraukt šo daļu un izsludināt pieteikumu iesniegšanu kā atsevišķu iepirkuma procedūru “Maizes un konditorejas piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/428195

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums.maize_2016.gadam

1.pielikums.maize_Tehniskā.specifikācija

2.pielikums.maize_Pretendenta.pieteikums

3.pielikums.maize_Pretendenta.apliecinājums

4.pielikums.maize_Pretendenta.apliecinājums

5.pielikums.maize_Pretendenta.Tehniskais.un.finanšu.piedavajums