Iepirkumi

Iepirkuma Pārtikas produktu piegāde rezultāti:

2016-11-30-13-33-55

Iepirkuma Kurināmās koksnes (malkas) piegāde rezultāti:

?

?

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/468636

Nolikums: nolikums-malka_2017-gadam

Pielikumi:

1-pielikums-malka_tehniska-specifikacija

2-pielikums-malka_pretendenta-pieteikums

3-pielikums-malka_pretendenta-apliecinajums

4-pielikums-malka_pretendenta-apliecinajums

5-pielikums-malka_pretendenta-tehniskais-un-finansu-piedavajums-doc

 

Informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu drauda@inbox.lv vai zvanot saimniecības vadītājai S.Hlopotinai (T.26319062)

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai”.

 

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/467739

 

Nolikums: nolikums_2017-gadam

Pielikumi:

1-pielikums-partika_tehniska-specifikacija

2-pielikums-partika_pretendenta-pieteikums

3-pielikums-partika_pretendenta-apliecinajums

4-pielikums-partika_pretendenta-apliecinajums

5-pielikums-partika_pretendenta-tehniskais-un-finansu-piedavajums-doc

 

Informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu drauda@inbox.lv vai zvanot saimniecības vadītājai S.Hlopotinai (T.26319062)

Sakarā ar to, ka Raudas internātpamatskolas iepirkuma “Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai” 4.daļai (maize un konditoreja) nebija saņemts neviens pretendenta pieteikums, Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu (24.11.2015. protokola Nr.2015/1/2 lēmums Nr.3-1) pārtraukt šo daļu un izsludināt pieteikumu iesniegšanu kā atsevišķu iepirkuma procedūru “Maizes un konditorejas piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/428195

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums.maize_2016.gadam

1.pielikums.maize_Tehniskā.specifikācija

2.pielikums.maize_Pretendenta.pieteikums

3.pielikums.maize_Pretendenta.apliecinājums

4.pielikums.maize_Pretendenta.apliecinājums

5.pielikums.maize_Pretendenta.Tehniskais.un.finanšu.piedavajums

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/423450

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums.malka_2016.gadam

1.pielikums.malka_Tehniskā.specifikācija

2.pielikums.malka_Pretendenta.pieteikums

3.pielikums.malka_Pretendenta.apliecinājums

4.pielikums.malka_Pretendenta.apliecinājums

5.pielikums.malka_Pretendenta.Tehniskais.un.finanšu.piedavajums.doc

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi publiskā iepirkuma procedūru

“Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai”.

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/423178

Nolikums_2016.gadam

1.pielikums_Tehniskā.specifikācija

2.pielikums_Pretendenta.pieteikums 3.pielikums_Pretendenta.apliecinājums

4.pielikums_Pretendenta.apliecinājums

5.pielikums_Pretendenta.Tehniskais.un.finanšu.piedavajums.doc

Raudas internātpamatskola ir uzsākusi Publiskā iepirkuma procedūru –

“Malkas piegāde Raudas internātpamatskolas vajadzībām”.

 

Iepirkuma dokumentācija:

Paziņojums IUB mājaslapā : https://pvs.iub.gov.lv/show/381971

Nolikums.malka.2014

Nolikuma.1pielikums.malka.2014

Nolikuma.2pielikums.malka.2014

Nolikuma.3pielikums.malka.2014

Nolikuma.4pielikums.malka.2014

 

30.12.2014. tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības publiskajā iepirkumā “Malkas piegāde Raudas internātpamatskolas vajadzībām”.

Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu var apskatīt šeit: https://pvs.iub.gov.lv/show/394349